Kopfbanner
Suche


RSS-Feed

umweltschulen.de is recognized as a contribution to

Unesco-Dekade


"Free your River!" – oppdag og beskytt Europas elver!

Free your River!Skoler som ønsker å utforske elven på hjemstedet, finner i den europeiske kampanjen „Free your River!“ det nødvendige verktøy for krevende prosjekter som tar opp mange aspekter av en utdanning til varig utvikling. Målgruppe er elever fra 10 til 12 og 15 til 17 år.

I sentrum for arbeidet står undersøkelsen av elven. Her kan elevene anvende og fordype sin kunnskap fra biologi, kjemi og geografi; kampanjen leverer respektive sjekklister og anvisninger. Naturvitenskapelig funderte metoder for kunnskapstilegning kan kombineres med kunstnerisk-ætetiske tilganger, også til dette tilbys det passende metoder. De opptegnede informasjonene skal vurderes, noe som gir anledning til å reflektere over verdier i omgangen med natur og miljø. Elevene oppfordres til å trekke konklusjoner og å engasjere seg i at elven deres blir vernet om – en fin mulighet til å gjøre første erfaringer med borgerskapelig engasjement.

De oppfattede dataene, konklusjonene, aksjonene og annet materiele kan offentliggjøres av elevene i en egen internettstøttet elvdagbok („Book of the River“). Dette gir ytterligere anledning til å vurdere egne arbeidsresultater med et kritisk øye, det skaper mediekompetanse – og viktigst av alt, det gir et grunnlag for å bli kjent, kommunisere, og samarbeide med andre elevgrupper. Et slikt samarbeid kan være fornuftig på et regionalt plan, men også kooperasjon med grupper fra andre EU-land er mulig.

Involveringen i prosjektet er gratis. Alle verktøy og arbeidsmaterialer er på engelsk, tysk, og andre språk tilgjengelig på hjemmesiden www.freeyourriver.net/. Den som ønsker å dra nytte av det fullstendige funksjonsomfanget til websiden må registrere seg som deltaker. Prosjektet egner seg også for læresteder til miljøutdanning utenfor skolen som f. eks. internatskoler og vandrerhjem, når disse har tilstrekkelig datautstyr tilgjengelig.

"Free your River!" (FyR) er et europeisk prosjekt som koordineres av WWF Østerrike og som 9 andre samarbeidspartner fra forskjellige europeiske stater er involvert i.

Prosjektledelse: WWF Østerrike – Alpenprogramm, Mag. Christine Radler, Brixnerstraße 4/9,
A-6020 Innsbruck

Som tysk samarbeidspartner i „Free your River!“ gjør Umweltbüro Nord e.V. (Miljøkontor Nord) referenter til videreutdanning av lærere og multiplikatorer (på tysk språk) tilgjengelig.

Har du spørsmål angående „Free your River!“ eller interesse i videreutdanning – også i ditt land – vennligst ta kontakt med:

Umweltbüro Nord e.V. (Miljøkontor Nord), Tilman Langner, Tribseer Str. 28, 18439 Stralsund, Tyskland
E-post: tl@umweltschulen.de, hjemmeside: www.umweltschulen.de/

Støttet av EU som MINERVA-prosjekt nr. 116534-CP-1-2004-1-AT-MINERVA-M. Alle publikasjoner til prosjektet gjenspeiler kun forfatternes syn, EU-kommisjonen tar ikke ansvar for bruken av informasjonene som inneholdes i dem.

Andre sider på ditt språk

Her finder du flere informationer på engelsk

Her finder du flere informationer på tysk