Kopfbanner EGS-Projekt
Suche


RSS-Feed

umweltschulen.de is recognized as a contribution to

Unesco-Dekade

PT

EGS rozwinie z Państwem szkołę charakteryzującą się z dobrym gospodarowaniem energią!

Energia

My ludzie potrzebujemy energii, żeby chronić nasze zdrowie, mieć dobre samopoczucie, zachować nasz styl życia i gospodarkę. Nasze społeczeństwo potrzebuje ludzi, którzy posiadają wiedzę, umiejętności i nastawianie pozwalające sensownie wykorzystywać energię.

Edukacja

Kompetencje w obchodzeniu się energią są zasadniczą kwestią gospodarczej i ekonomicznej przyszłości Europy. Edukacja w dziedzinie gospodarowania energią musi stać się integralną częścią szkolnych planów zajęć, aby wykształcić odpowiednio kompetentnych obywateli.

Udział / partycypacja

Energia powinna służyć dobru ogółu. Projekt EGS powstał z potrzeby, zaangażowania różnych lokalnych podmiotów w celu uporania się z problemami energetycznymi i polepszenia gospodarowania energią.

Szkoły

Szkoły są głównymi podmiotami w dziedzinie kształtowania świadomości i przekazywania wiedzy na temat sensownego obchodzenia się z energią. Dzięki organizacjom szkolnym mają one dostęp do całego społeczeństwa.

Cel strategiczny

Projekt EGS ma na celu nadanie szkołom średnim kluczowej roli, jeśli chodzi o przemiany w dziedzinie pozyskiwania energii. Dzięki szkołom chcemy zachęcić lokalne podmioty – uczniowie, rodziny, mali i średni przedsiębiorcy do włączenia się w ten proces. Ich udział ma zasadniczy wpływ na polepszenie gospodarowania energią i podniesienie poziomu kompetencji ogółu.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę o kontakt z nami:

Koordynacja projektu

Prof. Giorgio Pizzolato - koordynator projektu, Dr. Marco Devetta – manager projektu, Liceo Scientifico Statale "N. Tron", Schio, Vicenza – Włochy

Osobą kontaktową odpowiedzialną za public relations jest

Stowarzyszenie Umweltbüro Nord e.V., Tilman Langner, Tribseer Str. 28, 18439 Stralsund, Niemcy
e-mail: tl@umweltschulen.de, strona internetowa: www.umweltschulen.de/

 

Projekt wspierany przez Europejską Agencję Energii

IEE Logo

Całkowitą odpowiedzialność za niniejszą publikację ponoszą jej autorzy i autorki. Nie musi ona pokrywać się ze stanowiskiem Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.

Dalsze strony w Państwa języku:

Tu znajdą Państwo dalsze informacje po angielsku:

Tu znajdą Państwo dalsze informacje po niemiecku:

 

Übersetzung: Andrzej Łobodziński, www.lobodzinski.tk

 

Achtung! Das ist eine Archiv-Seite! Dieses Projekt ist abgeschlossen. Das Umweltbüro hat sich im Jahr 2023 umbenannt, heißt jetzt „Umweltprojekte Nord e.V.“ und präsentiert sich mit seinen neuen Projekten auf https://umweltprojekte-nord.de