Kopfbanner EGS-Projekt
Suche


RSS-Feed

umweltschulen.de is recognized as a contribution to

Unesco-Dekade

PT

EGS utvecklar den energieffektiva skolan med dig!

Energi

Vi människor behöver energi för att upprätthålla vår hälsa, vårt välbefinnande, vår livsstil och hushållet. Vårt samhälle behöver människor, som har kunskapen, förmågan och inriktningen att använda energi förnuftigt.

Utbildning

Kompetenser för hantering av energi är avgörande för Europas ekonomiska och ekologiska framtid. Utbildningen på energitemat måste bli en integrerad beståndsdel i skolans läroplaner, för att alstra motsvarande kompetenta medborgare.

Deltagande/Partizipation

Energi ska tjäna allas väl. Projektet EGS uppstod ur nödvändigheten att involvera olika lokala aktörer i bemästrandet av energiproblemen och förbättringen av energieffektiviteten.

Skolor

Skolor är huvudaktörer i medvetandegörandet och kunskapsförmedlingen för en meningsfull hantering av energi, vilket via skolgemenskapen når ut i hela samhället.

Det strategiska målet

Projekt EGS vill ge sekundärskolor en nyckelroll på energivändpunkten och uppmuntra dem att involvera lokala aktörer – elever, familjer, KMU:are, kommunala myndigheter – i en process, som höjer energieffektiviteten och stärker samhällets kompetenser.

För vidare information tar du kontakt med oss på:

Projektkoordination

Prof. Giorgio Pizzolato - projektkoordinator, Dr. Marco Devetta – projektmanager, Liceo Scientifico Statale "N. Tron", Schio, Vicenza – Italein

Kontaktansvarig för offentlighetsarbetet

Miljökontor Nord (Umweltbüro Nord e.V.), Tilman Langner, Tribseer Str. 28, D-18439 Stralsund, Deutschland, E-Mail: tl@umweltschulen.de, hemsida: www.umweltschulen.de/

 

Stöds av den europeiska energiagenturen Intelligent Energy Europe.


IEE Logo

Det allmänna ansvaret för innehållet i denna publikation ligger hos författarna. Det återger inte nödvändigtvis de Europeiska Gemenskaperna mening. Den Europeiska Kommissionen övertar inget ansvar för hur den omfattade informationen används.

Här finner du ytterligare sidor på ditt språk

Här finner du ytterligare information på tyks

 

Achtung! Das ist eine Archiv-Seite! Dieses Projekt ist abgeschlossen. Das Umweltbüro hat sich im Jahr 2023 umbenannt, heißt jetzt „Umweltprojekte Nord e.V.“ und präsentiert sich mit seinen neuen Projekten auf https://umweltprojekte-nord.de