Kopfbanner EGS-Projekt
Suche


RSS-Feed

umweltschulen.de is recognized as a contribution to

Unesco-Dekade

PT

EGS utvikler den energieffektive skolen med deg!

Energi

Vi mennesker trenger energi for å opprettholde vår helse, vårt velvære, vår livsstil og økonomien. Vårt selskap trenger mennesker som har kunnskapen, evnen og den rette innstillingen for å bruke energi på en fornuftig måte.

Utdanning

Kompetanser angående bruk av energi er avgjørende for Europas økonomiske og økologiske framtid. Utdanning om emnet energi må bli en vesentlig del av skolenes læreplaner for å dermed frambringe tilsvarende kompetente borgere.

Engasjement

Energi burde tjene til alles velferd. Prosjektet EGS oppstod av nødvendigheten å engasjere forskjellige lokale aktører i mestringen av energiproblemene og bedringen av energieffektivitet.

Skoler

Skoler er hovedaktører når det gjelder å danne bevissthet og å formidle kunnskap om en fornuftig bruk av energi, og når gjennom skolefelleskapene ut til hele selskapet.

Det strategiske målet

Prosjektet EGS vil gi videregående skoler en nøkkelrolle i energivendepunktet og oppmuntre dem til å engasjere lokale aktører – elever, familier, SMBer, kommuneforvaltninger – i en prosess som vil føre til høyere energieffektivitet og styrke kompetansen til allmennheten.

Bruk også websiden www.egs-project.eu/ for å få mer informasjon om det europeiske prosjektet “Energy Education Governance Schools”!

 

Støttet av det europeiske energiagentur

IEE Logo

Eneansvaret for innholdet i denne publikasjonen ligger hos forfatterne. Den gjenspeiler ikke n ødvendigvis den europeiske unions synspunkter. Den europeiske komisjonen tar ikke ansvar for bruken av informasjonen som inneholdes i den.

For mer informasjon ta kontakt med oss:

Prosjektledelse: Prof. Giorgio Pizzolato - prosjektkoordinator, Dr. Marco Devetta – prosjektleder, Liceo Scientifico Statale "N. Tron", Schio, Vicenza – Italia

Kontaktansvarlig for offentlighetsarbeid:

Umweltbüro Nord e.V. (Miljøkontor Nord), Tilman Langner, Tribseer Str. 28, 18439 Stralsund, Tyskland
E-post: tl@umweltschulen.de, hjemmeside: www.umweltschulen.de/

Website

www.egs-project.eu/

More related information in English:

More related information in German:

Achtung! Das ist eine Archiv-Seite! Dieses Projekt ist abgeschlossen. Das Umweltbüro hat sich im Jahr 2023 umbenannt, heißt jetzt „Umweltprojekte Nord e.V.“ und präsentiert sich mit seinen neuen Projekten auf https://umweltprojekte-nord.de